Ignacy Jan Paderewski – Dworek w Kąśnej Dolnej

 

 

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna jest instytucją kultury utworzoną na mocy decyzji Wojewody Tarnowskiego w 1990 roku, w chwili obecnej, od 1 stycznia 1999 roku podległą Staroście Powiatu Tarnowskiego. Jej głównym celem jest upowszechnianie muzyki poważnej, a w szczególności:

1.

programowanie, organizacja i realizacja koncertów
2.

realizacja mecenatu państwowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia artystom warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany doświadczeń, organizowanie koncertów promocyjnych, festiwali, warsztatów, spektakli muzycznych itp.
3.

wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem muzyki, gromadzenie i publikowanie dokumentacji życia muzycznego z terenu województwa
4.

popularyzowanie wiedzy o muzyce w poszczególnych środowiskach społecznych poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne i akcje bezpośrednie.

Głównym celem CENTRUM PADEREWSKIEGO jest upowszechnianie muzyki poważnej, kultywowanie pamięci o Wielkim Polaku – Ignacym Janie Paderewskim, propagowanie jego działalności, zbieranie pamiątek, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Centrum współpracuje z wieloma ośrodkami muzycznymi w kraju i świecie, organizuje koncerty z udziałem znakomitych artystów z Polski, krajów Europy, Ameryki, Azji, Australii.

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna od 1990 roku zarządza kompleksem dworsko – parkowym w Kąśnej Dolnej, jedyną w świecie zachowaną posiadłością Ignacego Jana Paderewskiego. Dwór Paderewskiego został wyremontowany – urządzono sale muzealne, w których eksponowane są pamiątki po wielkim pianiście, kompozytorze, polityku, obywatelu świata kultury. W odbudowanym czworaku urządzono Dom Pracy Twórczej z 23 miejscami noclegowymi (komfortowe 2-osobowe pokoje z łazienkami).

Od 1998 roku zabytkowy park w Kąśnej Dolnej poddawany jest rewaloryzacji. Po wielu latach użytkowania tego parku przez firmę MONTIN z Nowej Huty, w 1998 roku teren ten została przekazany w użytkowanie Centrum Paderewskiego. W dniu 15 listopada 1999 r. dyrekcja Centrum zawarła umowę o współpracy z dr Andrzejem Michałowskim reprezentującym Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodową Instytucję Kultury w Warszawie. Umowa ta dotyczy prac nad przywróceniem do świetności zabytkowego parku w Kąśnej Dolnej. W chwili obecnej teren parku, po wielu pracach inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych i pierwszych oczyszczeniach, jest przygotowany do podjęcia prac specjalistycznych, które mają za cel przywrócenie jego historycznego wyglądu i spowodowanie, że stanie się on dostępny dla szerokiej rzeszy melomanów i turystów przyjeżdżających na koncerty i festiwale.
Uroczyste przekazanie fortepianu "Fazioli" przez prof. Ursa Ruchti

W Dworku Paderewskiego odbywają się koncerty, kursy mistrzowskie, warsztaty muzyczne, kursy interpretacji, klasy mistrzowskie, spotkania artystów z różnych dziedzin sztuki, spotkania z politykami i władzami samorządowymi. Do dyspozycji artystów jest znakomity fortepian marki FAZIOLI – dar prof. URSA RUCHTIEGO ze Szwajcarii. URS RUCHTI podjął się tytanicznej pracy – zaplanował kilkadziesiąt swoich koncertów – recitali fortepianowych z muzyką polską, w największych miastach Francji, Szwajcarii, Niemiec, z których całkowity dochód – honoraria, zbiórki wolnych datków – przeznaczony był na zakup nowego fortepianu dla Centrum Paderewskiego.

W miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) w Dworku Paderewskiego odbywają się koncerty letnie pt.: "Muzyczne Spotkania u Paderewskiego". Występują tu uznani artyści z kraju i ze świata. Centrum Paderewskiego jest organizatorem Festiwalu Muzyki Kameralnej BRAVO MAESTRO – Kąśna Dolna, pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego, z udziałem najwybitniejszych polskich artystów, podczas którego występowały takie gwiazdy jak: Wanda Wiłkomirska, Krzysztof Jabłoński, Janusz Olejniczak, Konstanty Andrzej Kulka, Stefan Kamasa , Andrzej Bauer, Maciej Paderewski, Waldemar Malicki, Andrzej Ratusiński, Robert Kabara, Vadim Brodski, Marek Moś, Lech Bałaban, Rajmund Główczyński, Alexander Gebert, Adam Klocek, Rafał Kwiatkowski, Tomasz Strahl, Krzysztof Jakowicz oraz światowej sławy jazzmani Michał Urbaniak i Leszek Możdżer. Program festiwalu zawiera najwybitniejsze dzieła muzyki kameralnej. Artyści zaś zapewniają unikatowe, wspaniałe interpretacje tych dzieł. dworek jest również miejscem, w którym znakomici artyści dokonują nagrań płytowych – utwory Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Leszka Możdżera czy utwory Chopina w wykonaniu Olgi Rusiny.

Od 22 lat Centrum Paderewskiego organizuje Ogólnopolski Festiwal – "Tydzień Talentów". Celem tej imprezy jest promocja młodych artystów, dając im w ten sposób możliwość rozpoczęcia kariery na estradach koncertowych. Festiwal jest imprezą na trwałe wpisaną w życie muzyczne Tarnowa i kraju. Prezentuje laureatów konkursów krajowych i zagranicznych. Dla wielu młodych muzyków występ w Tarnowie jest pierwszym krokiem w karierze artystycznej. TYDZIEŃ TALENTÓW był początkiem kariery Waldemara Malickiego, Tomasza Strahla, Rafała Kwiatkowskiego. Festiwalowi towarzyszą znani krytycy muzyczni oraz największe autorytety życia muzycznego. Komisja Opiniująca wydając rekomendacje dla najciekawszych osobowości festiwalu zobowiązuje się do całorocznej promocji wybranych muzyków. Centrum Paderewskiego zapewnia dwa koncerty promocyjne, natomiast Stowarzyszeniem PRO ARTE przyznaje dla najwybitniejszego muzyka całoroczne stypendium im. Anny Knapik – wieloletniej dyrektor Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna. Wszystkie te działania służą promowaniu młodych, utalentowanych artystów.

Oprócz odbywających się cyklicznie: Muzycznych Spotkań u Paderewskiego, Mistrzowskich Wieczorów w Kąśnej, Festiwalu Bravo Maestro, Ogólnopolskiego Festiwalu Tydzień Talentów ,Centrum Paderewskiego podczas roku koncertowego organizuje występy wybitnych artystów z Polski i zagranicy, wśród których wymienić należy: Adama Wodnickiego (USA), Adama Makowicza, Kevina Kennera (USA), Ewę Pobłocką, Philippe Guisiano (Francja), Ursa Ruchtiego (Szwajcara), Kaję Danczowską, Jadwigę Kaliszewską, Borysa Pergamenschikowa (Rosja), Dorotę Imiełowską, Teresę Żylis-Garę, Wojtka Mrozka, Grupę MoCarta, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus", Capellę Cracoviensis, Sinfoniettę Cracovia.

Centrum jest również animatorem, organizatorem i współorganizatorem wielu imprez dla dzieci i młodzieży, z których najważniejszy jest, organizowany od 6 lat, Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego dla Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. http://republika.pl/somtuchow/index.html

Celem Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna jest służenie światu artystycznemu, promowanie kultury muzycznej, ochrona zabytkowego dworu i parku Ignacego Jana Paderewskiego.

 

 

PocałunekDworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

 

 

 

 

 

 

 

 Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna powstało w 1990 roku na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Towarzystwo przez szereg lat nawiązywało do świetnych tradycji muzycznych miasta.

Od 1976 roku, czyli od momentu, kiedy Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność, stało się ono znaczącym organizatorem życia kulturalnego Tarnowa. Towarzystwo organizowało koncerty muzyki kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej. Podjęło się również organizacji imprez ogólnopolskich. Jego działalność została szybko zauważona przez media, a to pomogło Towarzystwu rozpocząć próby stworzenia ośrodka pamięci i kultu Paderewskiego. Takim miejscem była Kąśna Dolna, w której Paderewski mieszkał z przerwami przez 5 lat na przełomie XIX i XX wieku.

Przez następnych kilka lat Towarzystwo starało się propagować muzykę i twórczość Wielkiego Mistrza.

W 1990 roku Towarzystwo przekształciło się w Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna. Od tego czasu Centrum kontynuuje cele Towarzystwa. Na bazie dawnych czworaków dworskich udało się zbudować Dom Pracy Twórczej, a sam Dworek Paderewskiego z roku na rok pięknieje. Otoczony jest parkiem z zabytkowym drzewostanem.

W 1992 Centrum włączyło się w ogólnopolskie uroczystości poświęcone powrotowi doczesnych szczątków I. J. Paderewskiego do wolnej Polski.

Już w 1993 roku nawiązało współpracę z Muzeum I. J. Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od 11 lat organizuje też koncerty sław muzyki poważnej z kraju i zagranicy oraz plenery i warsztaty muzyczne.

Wielkim wydarzeniem w działalności Centrum były X Muzyczne Spotkania u Paderewskiego w roku 1995, które ściągnęły do Kąśnej zarówno światowej sławy artystów oraz rekordową liczbę melomanów. Entuzjastycznie przyjęto wówczas m.in. Piotra Palecznego i Vadima Brodskiego.

Ważnym momentem był też rok 2000, ze względu na 140 rocznicę urodzin Paderewskiego i 10-lecie działalności Centrum.

Centrum Paderewskiego organizuje koncerty w Dworku, kursy mistrzowskie, seminaria, konkursy pianistyczne – jest to jednak pewna część tej działalności. Przygotowuje również wiele imprez kulturalnych w Tarnowie i Kąśnej Dolnej, jak np. Ogólnopolski Festiwal „Tydzień Talentów".

Wszystko to sprawia, że Centrum Paderewskiego jest najprężniej działającą organizacją kulturalną w mieście i regionie tarnowskim.

 

 

 

 

 

Kompleks dworsko – parkowy w Kąśnej Dolnej leży na południe od drogi prowadzącej z Jastrzębiej do Ciężkowic. Dworek I. J. Paderewskiego wraz z parkiem położony jest na stoku wzgórza, które wznosi się w kierunku zachodnim. Przy drodze i dojeździe do dworku znajdują się zabudowania dawnej gorzelni. Na wschód od podjazdu znajduje się duży staw. Tereny dworskie składały się z części gospodarczej, niewielkiego sadu, parku krajobrazowego, lasu, ogrodu warzywnego. Własnością dworu była gorzelnia, tartak oraz młyn. Granica północna terenów zielonych oraz granica wschodnia za warzywnikiem i szklarniami obsadzona była wzdłuż drogi tujami/ żywotnik/. Żywopłoty te w znacznej części zachowały się do dnia dzisiejszego. Zabytkową zabudowę stanowi murowany budynek dworu oraz usytuowana od strony południowej oficyna.

Dworek stoi na łagodnym garbie wzgórza. Jest to budynek parterowy, murowany, częściowo podpiwniczony. Zbudowany na planie prostokąta, dwutraktowy z korytarzem między traktami i nieużytkowym poddaszem. Front skierowany jest na wschód. Przed fasadą mieści się otwarty ganek wsparty na kolumnach, zwieńczony zdwojoną attyką złożoną z pól prostokątnych rozdzielonych słupkami. Tarasik umieszczony jest na kamiennej podmurówce, na który prowadzą rozmieszczone symetrycznie po bokach schody. Portyk podpierają dwie półkolumny wtopione w mur. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko spotykane. Dwór pokryty jest dachem dwuspadowym. Przed dworem rozciąga się aż do stawu łąka.

Dworek pochodzi z początku XIX wieku. Powstał ok. 1833 r. W 1897 został przebudowany za sprawą nowego właściciela – Ignacego Jana Paderewskiego.


Historia

Rok 1344
Król Kazimierz powierza Jakubowi Rożnowi osadzenie wsi w lasach nad rzeką Kąśnianką.
II połowa XVII w.
Rodzina Rożnów traci Kąśną jako swoją posiadłość dziedziczną.
Rok 1728-66
Prawdopodobnym właścicielem dóbr w Kąśnej jest Andrzej de Reklewski.
I ćw. XIX w.
Kąśna przechodzi w ręce rodziny Gostkowskich.
Rok 1833
Właścicielem Kąśnej Dolnej jest Paweł Gostkowski. W tym czasie zostaje wybudowany obecny zespół dworski.
Rok 1897
Pełnomocnik Ignacego Paderewskiego – Stanisław Roszkowski kupuje majątek ziemski w Kąśnej od Barbary z Gostkowskich Jordan Stojowskiej
Lipiec 1899 roku
Ukończenie adaptacji dworu.
Rok 1903
Kąśna zostaje sprzedana Włodzimierzowi Kodrębskiemu
Rok 1912
Władysław Kodrębski sprzedaje go Stanisławowi i Julii Nowakom
Rok 1945
Upaństwowienie majątku
Rok 1964
Przekazanie obiektu przez Rolną Spółdzielnię „Iskra" w Kąśnej na rzecz Przedsiębiorstwa MONTIN w Nowej Hucie
Rok 1983
Gospodarzem dworu jest Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne – w dworku organizowane są koncerty muzyki poważnej
Rok 1987
Rozpoczęto remont kapitalny dworu i odbudowę oficyny południowej
Rok 1990
Powstaje Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna – nowy gospodarz kompleksu dworsko-parkowego
Rok 1991
Zakończenie remontu dworu oraz oficyny południowej. Działalność rozpoczyna Dom Pracy Twórczej
Rok 1998
Centrum Paderewskiego otrzymuje w zarząd całość zabytkowego parku wraz z zabudowaniami po nowohuckim MONTINIE
Rok 2003
Uroczyste przekazanie przez Muzeum Narodowe w Warszawie mebli na stałą ekspozycję w Dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
Rok 2005
Wyposażenie Domu Pracy Twórczej w meble stylizowane nawiązujące do epoki I.J. Paderewskiego.
Rok 2006
Rozpoczęcie I etapu remontu Dworu.

 

 

 

 

Park

 Założony został zapewne na przełomie XVIII i XIX w., a pod koniec XIX przekomponowany na krajobrazowo-romantyczny ze stawem z wyspą pośrodku, alejami i swobodnie poprowadzonymi ścieżkami, o dużej różnorodności drzew i krzewów oraz resztkami starodrzewiu. Cały zespół dworko-parkowy znajduje się w użytkowaniu Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna jako ośrodek muzealny i koncertowy.

Zajmuje powierzchnię ok. 16 ha, zlokalizowany jest na stromiźnie wzgórza opadającego łagodnie w kierunku wschodnim. Historyczny teren parku krajobrazowego z dworem zamyka od północy biegnąca wzdłuż jaru, droga obsadzona starodrzewiem. Południową granicą parku jest symetryczna aleja lipowa – pomnik przyrody, która dochodzi do lasu – naturalnej granicy południowo-zachodniej.
Aleja lipowa

Park komponowany był w obrębie dawnych łąk i naturalnej flory porastającej zbocze. Rozległe wnętrza parkowe do dziś mają charakter łąk, a granice – naturalnych skupisk zieleni.

Wśród drzew liściastych, które tworzą trzon drzewostanu najliczniejsze to lipy drobnolistne oraz dęby szypułkowe. Występują również inne gatunki drzew: brzozy, akacje, wierzby, kasztanowce, graby, jesiony. Z drzew iglastych najczęściej występuję świerk pospolity, modrzew europejski, sosny zwykłe. W parku znajdują się również rzadkie gatunki i odmiany drzew – świerk serbski – zwisający, dąb czerwonolistny, dąb stożkowaty, jesion zwisający, sosna kanadyjska, lipa szerokolistna, żywotnik. Wśród drzewostanu znajdują się starodrzewy przede wszystkim dęby o wieku ok. 300 lat, jako zabytki przyrody.

Park powstawał w dwóch etapach – cześć północno-wschodnia przed dworem ma charakter bardzo reprezentacyjny. Pozostała cześć na zachód i południe od dworu ma charakter swobodnego parku angielskiego przeznaczonego do spacerów.

Od 1998 roku zabytkowy park w Kąśnej Dolnej poddawany jest rewaloryzacji. Po wielu latach użytkowania tego parku przez firmę MONTIN z Nowej Huty, w 1998 roku teren ten został przekazany w użytkowanie Centrum Paderewskiego. W chwili obecnej teren parku, po wielu pracach inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych i pierwszych oczyszczeniach, jest przygotowany do podjęcia prac specjalistycznych, które mają za cel przywrócenie jego historycznego wyglądu.

 

 

staw

 

 

 

 

 

 

DOJAZD
 
dojazd
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Ignacy Jan Paderewski – Dworek w Kąśnej Dolnej

  1. avatar Shaila pisze:

    Ładnie to tak kopiować z Wikipedii? Lepiej okaż się własną inwencją … ;/ Wiesz że instnieje coś takiego jak \’prawa autorskie\’? Ech te dzieci … Nie umieją same myśleć 😛

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*